6 de març 2014

HISTÒRIA D'ESPANYA. REPÚBLICA I GUERRA CIVIL

SEGONA REPÚBLICA
A partir de la pàgina 56

GUERRA CIVIL ESPANYOLA
TEXTOS I ACTIVITATS