6 de març 2014

MATEMÀTIQUES: SEMBLANÇA

TEORIA I PRÀCTICA DE LA RAÓ DE SEMBLANÇA, TALES, PITÀGORES...