APARTATS

25 de febr. 2014

EXERCICIS CATALÀ 2BAT

PRONOMS FEBLES TRANSCRIPCIÓ FONÈTICA VOCALS CONSONANTS (encara que l'enunciat digui de les vocals fes vocals i consonants) ORACIONS SUBORDINADES ACTIVITATS VARIADES